Vítejte na stránkách České Vojtovy společnosti. Jsme spolek fyzioterapeutů – specialistů, kteří se podílí na výuce Vojtovy metody – v certifikovaných kurzech a následných vzdělávacích akcích.

Naším cílem je podpora, rozvoj a šíření Vojtovy metody v České republice.

Česká Vojtova společnost vznikla jako zastřešující organizace, která sdružuje výukové terapeuty a asistenty Vojtovy metody z celé České republiky (Olomouc, Praha, Pardubice, Brno). Tvoří odbornou a organizační základnu pro rozvíjení znalostí a dovedností výukového týmu.

Je neoddělitelně spojena s výukovým centrem RL-Corpus s.r.o. – organizátorem a garantem certifikovaných kurzů Vojtovy metody v ČR. A úzce spolupracuje s Mezinárodní Vojtovou společností (IVG).

Absolventům kurzů „Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském/dospělém věku“ nabízí další možnosti vzdělávání formou workshopů, regionálních skupin, konzultací či stáží.