Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením letos obdržela lektorka Vojtovy metody paní Marcela Klemová. Gratulujeme!

Kategorie: Uncategorized