ČESKÁ VOJTOVA SPOLEČNOST – výukový tým, z. s. je zapsaný spolek, který sdružuje fyzioterapeuty podílející se na výuce Vojtovy metody v České republice. Jsou to výukoví terapeuti a výukoví asistenti, vyučující v kurzech Vojtovy metody a v následných vzdělávacích akcích. ČVS je zastřešující organizací, jejímž cílem je podpora, rozvoj a šíření Vojtovy metody. Současně tvoří odbornou a organizační základnu pro rozvíjení znalostí a dovedností výukového týmu. Je neoddělitelně spojena s výukovým centrem Vojtovy metody v ČR RL-Corpus s.r.o. – organizátorem a garantem certifikovaných kurzů Vojtovy metody v ČR. Úzce spolupracuje také s Mezinárodní Vojtovou společností IVG  www.vojta.com.

ČESKÁ VOJTOVA SPOLEČNOST – výukový tým, z. s. vznikla v r. 2014 a je zapsána u Krajského soudu v Brně.