Vítejte na stránkách České Vojtovy společnosti.

Jsme spolek fyzioterapeutů – specialistů, kteří se podílejí na výuce Vojtovy metody v České republice – v certifikovaných kurzech a následných vzdělávacích akcích.

Naším cílem je podpora, rozvoj a šíření Vojtovy metody v České republice.

Česká Vojtova společnost (ČVS) vznikla jako zastřešující organizace, která sdružuje výukové terapeuty a výukové asistenty Vojtovy metody z celé České republiky (Olomouc, Praha, Pardubice, Plzeň, Brno). Tvoří odbornou a organizační základnu pro rozvíjení znalostí a dovedností výukového týmu.

Je neoddělitelně spojena s výukovým centrem Vojtovy metody v ČR RL-Corpus s.r.o. – organizátorem a garantem certifikovaných kurzů Vojtovy metody v ČR. A úzce spolupracuje s Mezinárodní Vojtovou společností (IVG).

Absolventům kurzů „Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském/dospělém věku“ nabízí další možnosti vzdělávání formou workshopů, regionálních skupin, konzultací či stáží.

ČESKÁ VOJTOVA SPOLEČNOST – výukový tým, z. s. vznikla v r. 2014 a je zapsána u Krajského soudu v Brně.

2024 – český výukový tým s paní Andreou Rose-Schall z Německa a paní Majou Šimunac z Chorvatska
2016 – český výukový tým v Praze