Certifikované kurzy

  • Určené pro fyzioterapeuty s minimálně 2 roky praxe v oboru.
  • Organizovány a garantovány RL-Corpus s.r.o. a jsou integrovány do systému výuky Mezinárodní Vojtovy společnosti v Německu.
  • Kurz Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty v dětském věku má 320 vyučovacích hodin a je ohodnocen 190 kredity.
  • Kurz Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty v dospělém věku má 240 vyučovacích hodin a je ohodnocen 140 kredity.
  • Absolventi kurzu obdrží certifikát s mezinárodní platností.
  • Kurzy Vojtovy metody organizované RL-Corpus s.r.o. se započítávají do systému celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů ve smyslu § 54 odst. 1 písm. b) zákona 96/2004Sb. na základě rozhodnutí o udělení akreditace MZ ČR podle § 49 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 96/2004Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních.

Informace o kurzech, přihlášení do kurzu, informace o cenách:

http://www.rl-corpus.cz/vyuka/fyzioterapeut/certifikovane-kurzy/.

Následné vzdělávání

Refreš kurzy

  • Jsou organizovány RL-Corpus s.r.o.
  • Refreš kurzy se konají jak pro dětské terapeuty, tak pro terapeuty pracujícími s dospělými pacienty. Kurz je vhodné absolvovat za 2-5 let po základním kurzu. Kurzy jsou 4 denní. Účastník kurzu má možnost přivézt svého pacienta na kurz a tím zkonzultovat terapeutický postup s výukovými terapeuty.
  • Více info na www.rl-corpus.cz

Workshopy

Odborné setkání absolventů kurzu „Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském/dospělém věku“. Workshopy jsou jednodenní, mají 8 vyučovacích hodin a jsou kombinovány teoretické a praktické vstupy, včetně cvičení na sobě a terapie pacientů.

Regionální skupiny

Absolventi certifikovaných kurzů Vojtovy metody se sdružují ve svých regionech do pracovních skupin a pořádají vlastní semináře (praktické i teoretické) s tématy Vojtovy reflexní lokomoce. Semináře mohou probíhat pod vedením výukových terapeutů či asistentů, nebo bez jejich účasti. Část stávajících regionálních skupin je uzavřena pouze pro fyzioterapeuty daného pracoviště, některé jsou již kapacitně naplněny, jiné jsou otevřeny dalším zájemcům. Pokud byste chtěli utvořit novou skupinu ve svém regionu, oslovte nás na info@vojtovametoda.com.

Plánované regionální skupiny

regionální skupinadatum konánílektortéma
západní Čechy4.10.2024Blanka VlčkováŠikmý krk (kapacita naplněna)
Praha – děti15.11.2024Miroslav Kutín
V případě zájmu se obraťte na zástupce regionálních skupin:

Regionální skupiny s výhradně dětskými terapeuty:

Konzultace

Individuální konzultace s pacientem probíhají u uvedených výukových terapeutů a asistentů. Konzultace se řídí potřebami pacienta a jeho terapeuta. Součástí konzultace je společné vyšetření pacienta, stanovení terapeutických cílů, společné provedení terapie, další návrhy a korekce terapie.

Konzultace provádí:

Konzultace jsou vedeny na přímou platbu, cenu vám sdělí konzultující terapeut.

Stáže

Stáže se zaměřením na terapii dle Vojty nabízí:

FN Motol – kontaktní osoba pro dětské terapeuty: Mgr. Blanka Vlčková, kontaktní osoba pro terapeuty dospělých pacientů: Mgr. Šárka Špaňhelová.

RL-Corpus, Olomouc kontaktní osoba Hana Odrážková

Kinepro, Olomouc, kontaktní osoba Mgr. Eva Machačová