V sobotu 25.11.2023 se v Brně konalo dlouho očekávané setkání dětských terapeutů Vojtovy metody brněnského regionu. Atraktivní téma a čtyři roky, které si fyzioterapeuti museli na další vojtovskou akci v Brně počkat, přilákaly mnoho zájemců. Do této skupiny se pravidelně přihlašují fyzioterapeuti z celé jižní Moravy, přidali se i někteří noví absolventi našich kurzů. Z důvodu velkého zájmu jsme bohužel nemohli uspokojit všechny. Přihlášení účastníci museli být na pacienty rozděleni do dvou skupin.

Každá ze zkušených lektorek – Bc. Věra Kováčiková a Mgr. Lenka Pospíšilová – vedly vyšetření a poskytly cenné rady pro terapii dvou kojenců s asymetrií.

Dalším bodem programu byla ucelená přednáška Mgr. Lenky Pospíšilové o přístupech k asymetrii v kojeneckém věku. Účastníci získali hlubší vhled do této problematiky a nové poznatky, které jistě využijí ve svých praxích.

Kategorie: Uncategorized