4.-7.11.2023 proběhlo v Siegenu (Německo) mezinárodní setkání výukových týmů Vojtovy metody. Na fotografii jejich zástupci vzpřimují lopatku přes hlavici humeru proti směru hodinových ručiček (Vojta: Die zerebralen Bewegungsstörungen, s. 300).

Další témata, o kterých týmy diskutovaly, se týkala výzkumu a různých indikačních oblastí Vojtovy terapie. Např. oblasti rehabilitační péče o pacienty dětské hematoonkologie. Článek v časopisu Rehabilitace a fyzikální lékařství: “Terapie Vojtovou reflexní lokomocí není kontraindikována u dětských hematoonkologických a onkologických pacientů” zveřejňuje prohlášení České onkologické společnosti na toto téma.