4. října 2024 se v Horšovském Týně uskuteční setkání terapeutů Vojtovy metody v dětském věku s tématem Šikmý krk a KISS syndrom. Pořadatelem akce je Rehabilitace Šos s.r.o. a lektorem Mgr. Blanka Vlčková. Kapacita akce je již naplněna.

Kategorie: Vzdělávací akce