18. června 2024 byly předány certifikáty dalším 20 úspěšným absolventům kurzu Vojtovy metody se zaměřením na dospělou problematiku. V předchozím roce a půl probíhala pravidelná setkání jak v Praze ve Fakultní nemocnici Motol, tak v Olomouci ve Vojenské nemocnici a ve výukovém centru Vojtovy metody RL-Corpus.

Nově certifikovaní terapeuti Vojtovy metody pomohou uspokojit poptávku po Vojtově terapii ve svých regionech.

Jak byli účastníci kurzu s průběhem spokojeni, si přečtěte pod fotografií.

„Chtěla bych poděkovat celému výukovému týmu za práci, vědomosti a zkušenosti z praxe, které nám podali. Celý kurz hodnotím vysoce pozitivně, v praxi a odbornosti mě posunul dopředu.”

„Oceňuji opravdový zájem, nadšení, inspiraci, motivaci, vedení, způsob sdílení zkušeností všech výukových terapeutů. Moc děkujeme.”

„Děkuji za skvělý přístup lektorů, teoretické znalosti a zkušenosti z praxe. Kurz byl skvělý.”

„Velmi pozitivně hodnotím organizaci a atmosféru.”

„Děkuji za velmi přínosný kurz. Určitě doporučím dále, jako kurz s dobrou atmosférou, vstřícnými terapeuty a skvělým vybavením do praxe.”