Certifikované diagnostické kurzy pro lékaře pořádá RL-CORPUS s.r.o. už od roku 2010. Pediatrům, dětským neurologům, neonatologům a rehabilitačním lékařům nabízí účinné nástroje pro včasné rozpoznání motorických poruch dítěte.

Diagnostický postup podle prof. Vojty zahrnuje několik klíčových kroků: vyhodnocení spontánní hybnosti dítěte a jeho reakcí na okolní podněty, dále provedení a vyhodnocení polohových reakcí – pohybových odpovědí dítěte na změny polohy těla, a také vyvolání a vyhodnocení neonatálních reakcí, jež se objevují a postupně vytrácejí s dozráváním centrální nervové soustavy.

Na základě výsledků těchto vyšetření může lékař identifikovat případné odchylky v motorickém vývoji dítěte, stanovit diagnózu a vyjádřit se k prognóze dalšího vývoje dítěte. V případě potřeby pak indikuje vhodnou fyzioterapii pro podporu motoriky a minimalizaci rizika dlouhodobých hybných odchylek.

Výuku v diagnostických kurzech zajišťují lektoři výukového týmu České Vojtovy společnosti ve spolupráci s lékaři FN Motol a Mezinárodní Vojtovy společnosti (IVG).

Čerství absolventi diagnostického kurzu se svými lektory

Praktická výuka pod vedením prim. MUDr. Olgy Dyrhonové.
Prim. MUDr. Olga Dyrhonová je vedoucí lékařkou dětské část Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol.