Výročí narození Václava Vojty

12. července 2024 si připomínáme 107. výročí narození prof. MUDr. Václava Vojty, autora Vojtovy metody, která již pomohla nespočtu pacientů po celém světě. Jsme vděční, že někteří z našeho výukového týmu ho zažili osobně. Odkaz pana profesora neseme dál. Rozvíjíme a předáváme jeho dílo novým generacím.

Účast na oborové konferenci Porod 2024

Rádi bychom se s vámi podělili o naše nedávné aktivity a možnost vystoupit na oborové konferenci Porod 2024, která se konala 12.-14. června 2024 v Ostravě.  Mgr. Blanka Vlčková se této akce aktivně zúčastnila s příspěvkem nazvaným “Překážky na cestě do světa: důsledky porodních komplikací z pohledu dětského fyzioterapeuta”.Tento příspěvek byl součástí fyziobloku a zaměřil se na vliv Číst více…

Zlepšení dostupnosti Vojtovy metody pro dospělé pacienty

18. června 2024 byly předány certifikáty dalším 20 úspěšným absolventům kurzu Vojtovy metody se zaměřením na dospělou problematiku. V předchozím roce a půl probíhala pravidelná setkání jak v Praze ve Fakultní nemocnici Motol, tak v Olomouci ve Vojenské nemocnici a ve výukovém centru Vojtovy metody RL-Corpus. Nově certifikovaní terapeuti Vojtovy metody pomohou uspokojit poptávku po Vojtově Číst více…

Olomoucký dětský kurz také úspěšně zakončen

Po úspěšných absolventech pražského kurzu završeného v květnu letošního roku obdrželi své certifikáty i frekventanti olomouckého kurzu Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty v dětském věku, jež probíhal od loňska v RL-Corpus v Olomouci. Gratulujeme všem novým certifikovaným terapeutům Vojtovy metody a přejeme jim mnoho pracovních i osobních úspěchů a krásné prázdniny!

Blahopřejeme lékařům – absolventům diagnostického kurzu

Certifikované diagnostické kurzy pro lékaře pořádá RL-CORPUS s.r.o. už od roku 2010. Pediatrům, dětským neurologům, neonatologům a rehabilitačním lékařům nabízí účinné nástroje pro včasné rozpoznání motorických poruch dítěte. Diagnostický postup podle prof. Vojty zahrnuje několik klíčových kroků: vyhodnocení spontánní hybnosti dítěte a jeho reakcí na okolní podněty, dále provedení a vyhodnocení polohových reakcí – Číst více…