Řada členů České Vojtovy společnosti působí také jako akademičtí pracovníci na univerzitách. Jedním z nich je Mgr. Markéta Procházková, Ph.D., která zastává pozici odborného asistenta na Katedře fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Ve čtvrtek 30. května 2024 byly pod jejím vedením obhájeny dvě diplomové práce s tématy:

“Standardizované vyšetřovací postupy pro posouzení asymetrie u kojenců” (Bc. Alexandra Vychodilová) a “Vliv polohové deformity lebky na posturální asymetrii kojence” (Bc. Natálie Žůrková).

Komise, v jejímž čele stál prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., práce ocenila známkou A. Obě práce byly doporučeny k publikaci v odborných zahraničních časopisech.

Je skvělé sledovat, jak se naši členové aktivně zapojují do akademického světa a přispívají ke vzdělávání nových generací fyzioterapeutů. Jejich odborné znalosti a zkušenosti tak nejen obohacují univerzitní prostředí, ale také zvyšují prestiž naší organizace.

Gratulujeme všem zúčastněným a přejeme mnoho dalších úspěchů v jejich profesní i akademické kariéře!