Vojtův princip – diagnostika a terapie

Tvoří soubor diagnostických a terapeutických postupů. Objevitelem je prof. MUDr. Václav Vojta, který v 50.-70. letech 20.století pracoval na konceptu léčby dětí s  dětskou mozkovou obrnou a objevil reflexní lokomoci. Vojtova reflexní lokomoce je terapeutický princip, ve kterém jsou aktivovány (vyvolávány) motorické reakce (koordinace), které jsou vrozené každému člověku. Vyskytují se od narození a trvají po celý život. Vojta zjistil, že i u pacientů s poškozenou centrální nervovou soustavou lze tyto pohybové reakce vyvolat. Nejprve v neúplné formě, ale při častějším opakování této aktivace se objevují rozsáhleji a celistvěji. Výsledky této aktivace byly ohromující.

Současně vytvořil diagnostický set. Pohybové vzory (projevy) dítěte jsou hodnoceny v jeho spontánním projevu, dále v polohových zkouškách (provokované hybnosti) a je vyšetřena dynamika primitivních (neonatálních) reflexů. Tento diagnostický postup umožňuje rozpoznání poruchy motorického vývoje ve velmi časných stádiích a při včasném zahájení terapie poskytuje vysoké šance na úspěšnou léčbu.

K terapii používáme 2 globální koordinační komplexy: reflexní plazení a reflexní otáčení.

 • Při terapii dítěte se stává terapeutem rodič. Fyzioterapeut má za úkol rodiče terapii naučit tak, aby ji kvalitně mohl provádět doma. Toto je nutné pro zajištění dávky a frekvence terapie. Ta musí probíhat 4x denně.
 • Při terapii je stimulována centrální nervová soustava (CNS) a aktivované modely je pak schopna využít ve spontánní hybnosti dítěte. Aby se to mohlo stát, musí být aktivace CNS prováděna ve frekvenci 4x denně.
 • Před zahájením terapie fyzioterapeut dítě vyšetří a spolu s rodiči stanoví cíl terapie.

Indikace k terapii dle Vojty

Terapii dle Vojty lze použít u pacientů různého věku – od kojenců až po dospělé – a různých diagnóz – neurologických, ortopedických, interních.

Vojtova metoda je indikována v dětském věku zejména u:

 • asymetrického vývoje a retardaci motorického vývoje
 • centrálních koordinačních poruch (CKP)
 • dětské mozkové obrny (DMO)
 • periferních paréz horních a dolních končetin (např. paréza plexus brachialis, spina bifida a další)
 • různých svalových onemocnění
 • zakřivení a onemocnění páteře (např. skolióza) a jiných ortopedických vad
 • u vrozených vývojových vad pohybového systému jako pomocná pohybová terapie ortopedické léčby (dysplázie kyčlí, luxace kyčlí, pes equinovarus)
 • poruch a onemocnění v orofaciální oblasti (problémy žvýkací, polykací)
 • poruch dechových funkcí
 • skolióz

Vojtova metoda je indikována u dospělých zejména u:

 • vertebrogenních poruch (po výhřezu ploténky, při omezení hybnosti páteře a kloubů, při bolesti páteře a kloubů)
 • úrazech pohybového systému
 • cévních mozkových příhod (CMP) s hemiparetických či jiným postižením
 • DMO
 • roztroušené sklerózy
 • míšní léze
 • periferních paréz horních i dolních končetin
 • svalových onemocnění

Kontraindikace Vojtovy metody

Absolutní

Vojtovu metodu nelze použít v případě:

 • akutních onemocnění (horečnatá či zánětlivá)
 • akutního vodnatého průjmu a intenzivního zvracení
 • těhotenství
 • 1-2 dny po očkování. Je-li očkování živou vakcínou – 10 dní je snížena dávka terapie

Relativní

 • těžké mentální poruchy, projevy autismu
 • onemocnění – osteogenesis imperfekta
 • vážné onemocnění svalů
 • vážné srdeční vady

Terapii u těchto případů by měl provádět zkušený terapeut Vojtovy metody.

Další informace naleznete na:

www.vojta.com

www.rl-corpus.cz

wikipedie