Výukový tým se setkává pravidelně, nejméně dvakrát ročně. Tentokrát jsme se shromáždili ve výukovém a terapeutickém centru RL-Corpus v Olomouci. Je to příležitost sdílet novinky, do hloubky promýšlet témata Vojtova principu a posilovat pedagogický přístup.

Na těchto setkáních také společně analyzujeme vyšetření a terapii pacientů. Skupina výukových asistentů si pozvala dospělého pacienta s neurologickou diagnózou, kompletní výukový tým pak řešil strategii vyšetření a terapie kojence s asymetrií.

Dva dny plné nových informací ze setkání mezinárodního týmu IVG v Siegenu, hledání didaktických přístupů ke zdokonalení výuky, obohacující diskuse a bádání nad principy aktivace nervosvalového systému posilují naši odbornou úroveň a propojují nás s nejnovějšími poznatky v oboru.

Kategorie: Výukový tým